Tilgjengelighet og service

Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjengelig for våre kunder, og gjør vårt ytterste for å yte god kundeservice. 

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Om oss

Om oss

Cadel Solutions AS er et rådgivende ingeniørselskap med fokus på teknisk byggeledelse og prosjektadministrasjon.

Vår målsetning er å ha det gøy på jobb og jobbe sammen som et team. Vi mener at et arbeidsmiljø basert på rammer hvor alle er like viktige, hvor hver stemme er unik og latteren sitter løst, skaper trygghet og trivsel for våre ansatte og grobunn for de beste resultatene. I tett samarbeid med våre kunder skaper vi den største verdiskapningen.

Med en fin miks av ansatte med lang erfaring fra bygge – og anleggsbransjen, med både fagbrev, fagskoleutdanning og ingeniørutdanning, kan vi bidra med vår unike kunnskap i så vel små som store byggeprosjekter.

Byggeprosjektene har utviklet seg fra å være «analoge» prosjekt med plantegninger på papir til å bli heldigitale prosjekt hvor «all» informasjon er tilgjengelig og leveres i systematiske forhold på digitale plattformer. Ved bruk av BIM kan man enkelt visualisere hvordan prosjektet vil bli seende ut, og nødvendig informasjon vil være tilgjengelig i modellen. Denne modellen kan enkelt åpnes på PC i møterom eller kontor, på mobilenheter som nettbrett og mobil, og på BIM stasjoner ute på selve anleggsplassen.

Cadel Solutions AS innehar detaljkunnskaper om tekniske systemer innen automasjon, el.kraft og telekommunikasjon som vi benytter i kombinasjon med BIM og ulike prosjektverktøy. Vi har kunnskap om hvilke egenskaper de ulike BIM-objektene bør og må ha, for å enklest mulig kunne automatisere prosesser i byggefasen og benytte den tilgjengelige informasjonen i den systematiske ferdigstillelsen.

Systematisk ferdigstillelse fra prosjekteringsfase til overlevering, er avgjørende for et vellykket prosjekt. Med vår unike kompetanse på systematisk kontroll av leverte systemer, mener vi at Cadel Solutions AS er den foretrukne samarbeidspartner, en garanti for at våre kunder får overlevert et ferdig testet og kontrollert bygg til avtalt tid.

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

EKOM-autorisert
EKOM-autorisert

Ekomnettautorisasjon (ENA) gir rettigheter til å være ansvarlig for installasjon og vedlikehold av alle typer elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) etter definisjonen i ekomloven.

EKOM-autorisert

Ekomnettautorisasjon (ENA) gir rettigheter til å være ansvarlig for installasjon og vedlikehold av alle typer elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) etter definisjonen i ekomloven.

Våre tjenester

Teknisk byggeledelse

Prosjektering

Prosjekt-administrasjon

BIM

ITB

Kontakt oss

986 21 776
Gamle Forusveien 8, 4031 STAVANGER
Orgnr 918 679 235

Ledig stilling

Les mer ...